Verkort huisreglement:

Beste cursist,

De lessen gaan door in Brugge en Oostende. Men kan steeds inschrijven op één of beide locatie's zonder meerprijs.

U mist een les in Brugge? Inhalen kan gratis in Oostende of omgekeerd mits een zelfde niveau op een andere locatie doorgaat.

 

Een reeks bestaat uit 10 lessen (tenzij anders vermeld) van 1 uur en kost 75 euro per persoon/student 65 euro, inclusief verzekering.

U kan bij ons ook terecht voor losse lessen, dan betaalt u 15 euro per les per persoon.

Herhalingslessen zijn kosteloos indien men inschrijft voor een zelfde of hoger niveau.

BV : u heeft voordien niveau beginners gedaan en u gaat naar niveau halfgevorderden?

Dan kunt u het niveau beginners kosteloos herhalen. Men kan nooit inschrijven voor het derde uur gevorderden en alle onderliggende niveau's kosteloos bijwonen zonder dat men ze voordien heeft doorlopen. 

Wij laten niemand toe in de reeks gevorderden voor men alle reeksen halfgevorderden heeft doorlopen.

 

Betaling: Het cursusgeld dient betaald te worden voor aanvang van de tweede les, enkel contante betaling wordt aanvaard.

Het cursusgeld kan in geen enkel geval teruggevorderd worden. De cursus kan on-hold geplaatst worden wegens ziekte/operatie mits voorafgaandelijke verwittiging en voorlegging  van doktersattest. 

Alle cursisten zijn verzekerd  tegen ongevallen tijdens de lessen en/of oefenavonden, meer informatie betreffende de dekking kan

men opvragen via het bestuur van B-salsa.

Bij overmacht  of beperkingen opgelgd door de overheid worden er geen lidgelden/lesgelden teruggestort aan de leden. 

Bij heropstart kan er rekening gehouden worden met inhaallessen indien nodig geacht.

Het maken van beeldmateriaal of filmopnames tijdens de lessen wordt niet toegestaan omwille van privacy van de lesgevers en medecursisten. Toeschouwers, vreemd aan de organisatie, worden in de danszaal niet toegelaten.

De organisatie B-salsa is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw eigendom. Bij het betrappen op diefstal wordt de politie onmiddellijk verwittigd en wordt deze persoon geweerd uit de organisatie zonder terugbetaling van het lesgeld.

Respect voor de docenten en medecursisten is vanzelfsprekend. De docenten behouden zich het recht een cursist de toegang tot 

de les te ontzeggen ten gevolge van onaanvaardbaar gedrag. 

Privacybeleid: alle opgevraagde info over uw lidmaatschap waarover wij beschikken, blijft binnen onze organisatie en wordt niet gedeeld met derden (Cf GDPR, in voege 25 mei 2018).

Als lid betekent het dat u kennis hebt genomen van het huisreglement en deze ook aanvaardt.

Elke cursist kan een schriftelijke en uitgebreide kopij van het huisreglement bekomen bij de lesgevers van B-salsa.

 

 

 

Namens het Bestuur van B-salsa, 15.01.2020

info :  b-salsa@telenet.be  -  info@b-salsa.be

www.b-salsa.be

Wet op de Privacy.

Welkom op de site van b-salsa.be. Uw privacy is voor ons belangrijk. Deze site is louter informatief dwz om deze site te bezoeken worden er geen persoonlijke gegevens opgevraagd of informatie opgeslagen zoals cookies, inloggegevens,paswoorden, mailadressen of telefoonnummers. 

emails worden beantwoord maar worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden zoals maillistings. Ze worden niet doorgegeven aan derde partijen voor andere commerciële doeleinden.

Bedankt voor het bezoeken van onze website.

mvg,

B-salsa

  • Facebook Social Icon