top of page

 

huisreglement:

Beste cursist,

De lessen gaan door in Brugge  en Ruddervoorde. Men kan steeds inschrijven op één of beide locatie's zonder meerprijs. U mist een les in Brugge? Inhalen kan gratis in Ruddervoorde of omgekeerd mits een zelfde niveau op een andere locatie doorgaat.

 

Een reeks  Salsa bestaat uit 10 lessen (tenzij anders vermeld) van 1 uur en kost 80 euro per persoon/student 75 euro, inclusief verzekering. U kan bij ons ook terecht voor losse lessen, dan betaalt u 16 euro per les per persoon.

Herhalingslessen zijn kosteloos indien men inschrijft voor een zelfde of hoger niveau.

BV : u heeft voordien niveau beginners gedaan en u gaat naar niveau halfgevorderden?

Dan kunt u het niveau beginners kosteloos herhalen. Men kan nooit inschrijven voor het derde uur gevorderden en alle onderliggende niveau's kosteloos bijwonen zonder dat men ze voordien heeft doorlopen. 

Wij laten niemand toe in de reeks gevorderden voor men alle reeksen halfgevorderden heeft doorlopen.

 

Betaling: Het cursusgeld dient betaald te worden voor aanvang van de eerste les, enkel contante betaling wordt aanvaard. Het cursusgeld kan in geen enkel geval teruggevorderd worden. De cursus kan on-hold geplaatst worden wegens ziekte/operatie mits voorafgaandelijke verwittiging en voorlegging  van een doktersattest. 

Bij overmacht  of beperkingen opgelgd door de overheid worden er geen lidgelden/lesgelden teruggestort aan de leden. Bij heropstart kan er rekening gehouden worden met inhaallessen indien nodig geacht.

Cursisten zonder vaste danspartner verbinden zich aan een zelfgekozen of toegewezen danspartner, en dit gedurende de cursus van 10 lessen. Het vroegtijdig  stopzetten om welke reden ook ? Heeft geen recht op terugbetaling van het abonnement.  B-salsa is niet verantwoordelijk voor geschillen tussen danspartners en treed niet op als bemiddelaar, ook niet voor het instaan van een andere danspartner.

Het maken van beeldmateriaal , filmopnames  foto's of geluidsopnames (onder gelijke welke vorm) tijdens de lessen wordt niet toegestaan, en zijn ten stelligste verboden zonder discussie.  Omwille van privacy van de lesgevers en medecursisten behouden wij ons het recht om dit niet toe te staan. Toeschouwers vreemd aan de organisatie, worden in de danszaal niet toegelaten.

De organisatie B-salsa is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw eigendom. Bij het betrappen op diefstal wordt de politie onmiddellijk verwittigd en wordt deze persoon geweerd uit de organisatie zonder terugbetaling van het lesgeld.

Respect voor de docenten en medecursisten is vanzelfsprekend. De docenten behouden zich het recht een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen ten gevolge van onaanvaardbaar gedrag of het negeren van de clubregels en dit zonder compensatie of teruggave van lesgelden.

Privacybeleid: alle opgevraagde info over uw lidmaatschap waarover wij beschikken, blijft binnen onze organisatie en wordt niet gedeeld met derden (Cf GDPR, in voege 25 mei 2018).

Als cursist betekent het dat u kennis hebt genomen van het huisreglement en deze ook aanvaardt.

Elke cursist kan een kopij van het huisreglement bekomen bij de lesgevers van B-salsa.

 

 

 

Namens het Bestuur van B-salsa, 15.01.2020

bottom of page